Aralık/2019 e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

Aralık/2019 e-Defter Beratları Yükleme Süreleri

         MÜKELLEF GRUBU                                BERAT YÜKLEME TARİHİ                           MEVZUAT

- Gelir Vergisi Mükellefleri İçin………………………...................30.04.2020                                        VUK Sirküler/126

- Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin……………………............ 01.06.2020                                       VUK Sirküler/128

- Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin……………………............27.07.2020                                        VUK 518 Tebliğ 

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLANLAR)