01-20 Temmuz 2020 Mali Tatil Uygulaması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayıp 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

2020 yılı için

- Beyan süresi 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü,

- Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2019 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü, mesai saati bitimi olacaktır.

Ayrıca 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesine göre mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart 2020- Nisan 2020 ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Katma Değer Vergisi ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannameleri ile Ba ve Bs Formlarının verilmesi ve Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi tarihi 27 Temmuz 2020’dir.

Haziran 2020 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamelerinin  verilme  ve  tahakkuk  eden  vergilerinin  ödenmesinin  son  günü  27 Temmuz 2020 Pazartesi günüdür.

Haziran  2020 dönemine  ilişkin Ba ve Bs Formlarının  verilme tarihi de 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür.

Özel  tüketim  vergisi,  banka  ve  sigorta muameleleri  vergisi,  özel  iletişim  vergisi,  şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil  edilen  vergi,  resim  ve  harçlarla  ilgili  olarak  malî  tatil  düzenlemeleri uygulanmamaktadır.

 Konuyla ilgili TÜRMOB Sirküleri için lütfen tıklayınız.