Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri

Sayın Üyemiz;

Bilirkişilik Yönetmeliği 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğe göre; “Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz” hükmü yer almakta olup bilirkişilik sicil ve listesine kayıtlı bilirkişilerin sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde bilirkişilik yenileme eğitimine katılmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 2018 yılında sicile ve listeye kaydedilen bilirkişilerin 2020 yılı içerisinde yenileme eğitimine katılmaları ve devamında yeniden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvurularının yapılması gerekliydi. Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, ihtiyaca göre teorik ve uygulama eğitimleri ile yenileme eğitimlerinin içeriği, yöntemi, usul ve esaslarının güncellenmesi konusunda Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından müfredat güncelleme çalışması sebebiyle bilirkişilik temel ve yenileme eğitimleri 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici süre ile durdurulmuştu.

Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin genelge ile öngörülen yüz yüze eğitim usulünün uygulanmasının Covid-19 pandemisi sebebiyle; 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen bilirkişiler bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre, Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup; 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması gerekmektedir.

2018 yılı itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık süreleri yıl sonu itibariyle dolacak olan bilirkişilerin listedeki kayıtları uzatma nedeniyle devam edeceğinden bu aşamada bilirkişilik bölge kurullarına yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Konuyla ilgili Bilirkişilik Daire Başkanlığı duyurusu için lütfen tıklayınız.