Sokağa Çıkma Kısıtlamaları

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ

Sayın Üyemiz,

İçişleri Bakanlığı tarafından 30.11.2020 tarihinde yayımlanan "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" Genelgesi madde 1 ile; "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.
Genelgenin 1.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi 34. madde ile;
"34. Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar"
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle  sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur.

Buna göre;

- meslek mensuplarımız mesleki kimliklerini ve her olasılığa karşı Faaliyet Belgesi/SGK dökümünü,

- 65 yaş ve üzeri meslek mensupları da mesleki kimlik belgelerini ibraz ederek,

- meslek mensuplarının yanlarında çalışanlar (20 yaş altı olsalar dahi) ise SGK kaydına ilişkin belge ve meslek mensupları tarafından kendilerine verilen ve ekte bir örneği bulunan  belgeyi yanlarında bulundurmaları halinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklarıdır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Çalışan için düzenlenecek yazı için lütfen tıklayınız.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi için lütfen tıklayınız.