Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Yapan Mükelleflerin Rapor ve Bildirim Formu Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz,

1 Seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliğin “7.4-Ülke Bazlı Rapor” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar gereğince İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığının 22/02/2021 tarih ve TF-3/2021-1 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 ile duyurulmuştur.

Söz konusu Sirkü ile;

 24 Şubat 2020 tarihli ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik 27 Kasım 2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu maddesinin on altıncı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak;

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

İlgili Sirkü için tıklayınız.