7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı

1)4447  sayılı  Kanunun  geçici  30'uncu  maddesine  göre  işyerinin  NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07,  93.13.01,  93.19.05,  93.21.01,  93.29.02,  93.29.03,  96.02.01,  96.04.01, 96.04.02  veya  96.04.03  kodunda  faaliyet  gösteren özel  sektör  işverenlerine ait işyerlerinde;

2021/Mart  ayında  4447  sayılı  Kanun  kapsamında  bildirilen  sigortalıların 2021/Nisan  ve  Mayıs  aylarına/dönemlerine  ilişkin  olmak  kaydıyla,  5510  sayılı Kanunun 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (3.577,50 TL üzerinden) hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

2)4447 sayılı Kanunun geçici 30'uncu  maddesinde  yer  alan  destekten  yararlanan işverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer   Kanunlarda   yer   alan   prim   teşvik,   destek   ve   indirimlerinden yararlanamayacaktır.

 3)4447  sayılı  Kanunun  geçici  30'uncu  maddesi  kapsamında  prim  desteğinden yararlanılabilmesi  için,  işverenlerce  e-SGK  kanalıyla  başvuruda  bulunulması gerekmektedir.

İlgili Genelge için tıklayınız.