523 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Hakkında Duyuru

396  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğinde  değişiklik  yapılmasıyla  ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ?1-KAPSAM? başlıklı bölümüne eklenen bent gereği Form  Ba-Bs  bildirimlerini  verme  yükümlülüğü  bulunan  mükellefler, 2021/Temmuz döneminden itibaren elektronik ortamda düzenledikleri belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil etmeyeceklerdir.

Yapılacak olan değişiklik nedeniyle söz konusu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin 2021/Temmuz  dönemi  ve  sonrasında  verilecek  bildirimler  için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

13.07.2021

Kaynak: GİB