1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

1No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2021 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirim eklenmiştir.
Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin "Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim" tablosu oluşturulmuştur.
Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.
Kaynak:GİB