2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI 31 OCAK-28 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ ARASINDA ALINMAYA BAŞLIYOR

Değerli Üyemiz,

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan Duyuru ile  2022  yılı  Bilirkişilik  başvuru  süreci  ilan  edilmiştir.  Duyuru uyarınca; başvuru  dönemi  öncesi  alınan  temel  eğitim  belgeleri  geçerli  olup  başvuruların değerlendirilmesinde  esas  alınacaktır. Dolayısıyla  temel  eğitim  katılım  belgesi  bulunan adayların yeniden temel eğitim almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu kapsamda; Bilirkişilik  eğitimini  daha  önce  tamamlamış  meslek  mensuplarından dileyenler aşağıda yer alan esaslara göre 31 Ocak-28 Şubat 2022 tarihleri arasında  e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla bilirkişilik başvurusunda bulunabilirler.

2022 yılı için Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin yol haritası aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önemli Bilgilendirme:

 - İlk defa bilirkişi başvurusu yapacakların, Bilirkişilik Temel Eğitimini tamamlamış olması gereklidir.

 - Duyuru henüz Bilirkişilik eğitimi almamış olanlarla ilgili olmayıp, Bilirkişilik temel eğitimleri pandemi nedeniyle Bakanlık kararı uyarınca yapılamamaktadır.

 - Mevcut Bilirkişi listelerine kayıtlı olan bilirkişilerin, mutlaka başvuru yapması gereklidir.

 - Bu başvuru döneminde yenileme talebinde bulunacaklarda, yenileme eğitimi almış olma şartı geçici olarak aranmayacaktır. Bu durumdaki bilirkişilerin bölge kurulu tarafından başvurularının kabul edilerek listeye yeniden kaydedilmeleri halinde yenileme eğitimlerini Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek takvim içerisinde almaları gerekmektedir.

 Konuyla ilgili açıklamalarımız faydalı olması dileğiyle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  "Bilirkişiliğe Başvuru Usul Ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Yol Haritası" için tıklayınız.

 “2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru” için tıklayınız.

 "Bilirkişilik Başvuru Klavuzu" için tıklayınız.