Menkul Mallar (Ticari Mal) İçin, Döviz Cinsinden Ve Dövize Endeksli Sözleşmelerin Ödemeleri Türk Lirası Olarak Yapılacaktır

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlandı.

Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapmaları mümkündür.

Ancak; Sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yapılması zorunludur.

Ayrıca Tebliğde, herhangi bir istisna hükmü olmadığından, menkul niteliğinde olan ticari malların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresi; Gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşya’yı kapsamaktadır.

19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar (Çek-Senet ) kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi şartı yok. Dövizli olarak ödenir.

19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı yok. Dövizli olarak ödenir. Hizmet alım ve satımların da dövizli işlemler için bir yasaklama yoktur. Eski uygulamalar devam edecektir.

İlgili Tebliğ için tıklayınız.

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyurusu için tıklayınız.