2022 Yılı R.G.'de yayımlanan SM, SMMM Asgari Ücret Tarifesi Revizesi ile ilgili TÜRMOB'a Gönderilen Yazımız