Yapılandırma ve Matrah Artırımı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Sayın Üyemiz,

26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar, 30 Haziran 2023 Tarihi Kurban Bayramı tatiline rastladığı için süre, tatil sonrası ilk mesai günü olan 03.07.2023 tarihine, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Uzayan başvuru ve ödeme sürelerinin tarihleri özetle aşağıdaki gibidir.

–– 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)

TÜRMOB Sirküler için tıklayınız.