Staja Giriş Sınavı İşlemleri

2020/1. Dönem Staja Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri:  Mart 2020

Sınav Tarihi: 7 Mart 2020

Staja Giriş Sınavı, Ankara Üniversitesi tarafından , Ankara, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası) olmak üzere, 3 bölgede yapılacaktır.

Staja Giriş Sınavına Başvuru İşlemleri ve Gerekli Evraklar: 

1)  Aday, TEOS Sisteminde  kayıtlı değilse, http://giris.tesmer.org.tr adresine girerek sayfanın en alt kısmından TESMER Kayıt Formu' nu  tıklayarak istenilen bilgileri doldurup kullanıcı  şifresi alır ve vesikalık fotoğrafını TEOS Sistemine yükler.

2)   Aday, başvuru bedellerini;  KREDİ KARTI ile TEOS sistemi üzerinden veya banka şubelerinden öder.

Staj başvuru dosya bedeli ve sınav bedeli dekontu  (kredi kartı ile yatırıldı ise dekont TEOS'dan alınır.) Bu bedel hiçbir koşulda iade veya mahsup edilmez.

Başvuru bedelleri Bankadan ya da Visa Kart ile TEOS sistemi üzerinden yapılabilir.(İnternet üzerinden EFT yapılması halinde ücretlerin TEOS’a aktarılmasında sorun yaşandığından EFT yapılmaması gerekmektedir.) Ücreti Teos üzerinden kredi kartı ile yapılacak ödemelerde TESMER’e yatırılacak 1715 TL 3 taksitte ödenebilir.

STAJ DOSYA VE BAŞVURU BEDELİ : 1.480,00 TL

(T.İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi 487 239  veya  Halkbank Yenişehir Ankara Şubesi 16000 140)

STAJA BAŞLAMA SINAV BEDELİ : 235,00 TL 

(T.İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi 487 286 veya  Halkbank Yenişehir Ankara Şubesi 16000 140) 

!!! Bankaya para yatırma işlemlerinde adayın TC Kimlik numarası ile işlem yapılması gereklidir.!!!

Başvuru bedelleri 01 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında TEOS sistemi üzerinden, bankadan ödeme yapacaklar için son başvuru tarihinden 1 gün önce yatırılabilir. !! Bankadan yapılan ödemeler 1 iş günü sonra hesaba geçmektedir. !!

3) Sınav ön başvuru formu  (Sınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka TEOS Sistemi'den sınav başvurunuzu yapınız ve ön başvuru formunu çıkarınız.!)

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi

5) Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma  verilmek üzere  Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,

6) Lisans Diploma fotokopisi  veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (Yüksek Lisansı olanlar her 2 eğitim içinde belgelerini getirmelidirler.)

7) e-Devlet kapısı  üzerinden alınmış,  barkodlu mezun belgesi  (Yüksek Lisansı olanlar her 2 eğitim içinde belgelerini getirmelidirler.)

Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar için aşağıdaki belgelerden herhangi biri,

- Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

- Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

***Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.***

8) 3 adet fotoğraf  (son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)

9) Staj Başvuru Formu  ve Taahhütname (Yukarıda belirtilen evrakların teslimi esnasında TESMER Şubesinden alınacak staj dosyasının 1. ve 3. sayfasındaki formlar) eksiksiz doldurulacaktır.

*Staj ve Sınav Uygulama Yönergesi gereğince, 

Staja Giriş Sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. Bu sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz. 

“Sınava Giriş Belgeleri” sınavdan 10 gün önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde yayımlanacaktır. Sınav katılımcıları, sınava girerken yanlarında "Sınav Giriş Belgesi" ile "Geçerli Kimlik Belgesi"ni (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport veya Geçici Kimlik Belgesi) bulundurmaları gerekmektedir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayanlar sınava alınmayacaktır. Sınav başvurusunda bulunan adaylardan, herhangi bir mazeret nedeniyle sınava katılmayanların sınav bedeli iade ve mahsup edilmeyecektir.